تاريخ : جمعه ۱۳۸۸/۱۰/۱۱ | ۱۴:۱۸ بعد از ظهر | نویسنده : مصطفی راد

 

ارائه 2 روش پیشنهادی ارزشیابی درس هدیه های آسمان پایه پنجم 

      روش اول: دانشی-رفتاری (جدول کار)             روش دوم: دانشی- رفتاری(برگه کار)

 

ارائه دهنده روش پیشنهادی: مصطفی راد(آموزگار پایه پنجم دبستان توحید جناح)

 

 

 

روش اول:( دانشی – رفتاری) جدول کار

 

 

معلم در این روش در طول یک ترم رفتار دانش آموزان میزان یاذگیری آنان و همچنین

فعالیتها و پزوهشهای آنان را در نظر می گیرد و به آنها نمره ای  اختصاص می دهد

که در این روش نیز مهارتهای رفتاری و دانشی از هم تفکیک هستند.

نحوه ی نمره دهی (پیشنهادی)

***مهارتهای رفتاری و نگرشی (10 نمره)***

تاثیر درس در رفتار و نگرش فراگیران نسبت به مسائل تدریس شده

***مهارتهای دانشی (10 نمره) ***

الف: حل کتاب کار

ب: فعالیتهای گروهی در حل مسائل – آمادگی ذهنی در پرسش و پاسخهای کلاسی

جمع

مهارت نگرشی.ر

  10 نمره

 مهارتهای دانشی – مفهومی 10 نمره

 

نام و نام خانوادگی

نمره

کل

 تاثیر بخشی مثبت مطالب در رفتار و...

آمادگی ذهنی درکلاس

و مشارکت در ف. گ

تحقیق و پزوهش

 

حل کتاب کار

 

 

 

 

 

 

 

ج: تحقیق و پزوهش و کارهای جنبی

 

روش دوم : دانشی – رفتاری (برگه کار)

 

 

مهارت رفتاری(استمرار گونه):10نمره

آموزگار پس از تدریس هر درس باید میزان اثربخشی را در فراگیران مورد ارزشیابی قرار دهد اگر درس درباره اسراف و صرفه جویی باشد باید رفتار آنها را در کلاس در تمامی زنگها مشاهده کند  در کل باید رفتار بچه ها را پس از هر درس مشاهده کنیم که سلایق معلمان در این باره متفاوت خواهد بود

 

مهارت دانشی :10 نمره

 

برگزاری امتحان کتبی کار گونه(برگه کار) نوبت اول (فاقد نمره)

در این امتحان نمره به هیچ عنوان مد نظر نیست بلکه ما یک سری سوالات کلی را از دروسهای تدریس شده در 3 ماه را به صورت کلی  و به صورت کار بیان می کنیم در حالی که نیازی به نمره برای سوالات نیست بلکه کل مطالبی را که مطالعه کرده به صورت کتاب کار بر روی برگه پاسخ می دهد و معلم نیز یک نگاه کلی به جوابها خواهد کرد و از 10 نمره به نا به نظر خویش و صلاحیت دانش آموز به او نمره ای اختصاص می دهد

نمونه ای از سوالات.........

1.فرزند عزیزم اگر بخواهی در یک جمله از خدا تشکر کنی به او چه می گویی

2.سوره فاتحه(حمد) را هر روز در نمازهایت حتما می خوانی حالا آن را با خط خوش بنویس و 2تا صفت خدا را در سوره حمد بنویس و .............

 

پاسخ به پرسشهای احتمالی

شاید برخی از همکاران سوال کنند حل کتاب کار در کدام گروه و مرحله باید مد نظر قرار داده شود؟

معلم هر جلسه کتاب کار را بررسی خواهد کرد چون اصولا کتاب کار مهارتهای مفهومی و دانشی را مد نظر قرار دارد

پس چه خوب است کل دروس نوبت اول را کار گونه در یک امتحان کتبی برگزار و فراگیران را به صورت کلی آزمایش کنیم

 

توجه :

 

حفظ برخی سوره ها – ارکان نماز – انجام وضو و نماز –و نظایر آن نیز بنابر سلایق معلمان می تواند از ارکان ارزشیابی این درس باشد